Pjesa Nr. 30512 është femër metrike 24 gradë kon e rëndë me pajisje unazë o të unazës për gypa spiralë. Pajisjet e lidhura janë seritë 20512 të cilat janë tipa të shtypur por aplikimi i tyre është i njëjtë. 30512 pajisje janë prodhuar me përfundim të sipërfaqes së lëmuar dhe veshje të kërkuar. Veshjet popullore janë të pranueshme si të kromuar dhe të kromuar.

detalet